PLORIN - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

PLORIN Arthur Max Paul


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
23-03-1906
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Berschkallen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Mittlere Privatschule [prywatna szkoła średnia]; 8 Jahre der Heeresfachschule [8 lat wojskowej szkoły zawodowej]; Verwaltungsseminar [seminarium administracyjne]
Zawód / Beruf / Occupation:
Berufssoldat [żołnierz zawodowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP [członek NSDAP] - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 4357319
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
313936
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.12.1938; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 21.12.1938; SS-Obersturmführer [porucznik]: 01.01.1939; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 20.11.1939; SS-Sturmbannführer [major]: 01.09.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Reichswehr: 01.04.1923 - 15.03.1935; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 7. Infanterie-Regiment I [7. Pułk Piechoty/I batalion]/Insterburg [Czerniachowsk]; Wachtruppe Berlin [pododdział wartowniczy Berlin]: 16.03.1935 - 02.04.1935; militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Feldwebel [sierżant]; Leutnant der Reserve [podporucznik rezerwy]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Deutsches Reichssportabzeichen [Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry