OETTLER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

OETTLER Bruno


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
24-06-1893
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Wüstenwetzdorf
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Landwirtschaftliche Fachschule [zawodowa szkoła rolnicza]
Zawód / Beruf / Occupation:
Bauer [rolnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 27.04.1927 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 60529
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.04.1935; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1937; SS-Obersturmführer [porucznik]: 10.09.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
278326
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer-Fachführer [podporucznik-oficer specjalista]: 15.11.1942; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 31.07.1943; SS-Obersturmführer [porucznik]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 01.06.1926 - 1928; Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Garde-Jäger-Bataillon [gwardyjski batalion strzelców]: 14.10.1913 - 22.11.1918/In denen: [w tym]: I Weltkrieg [I wojna światowa]: 01.08.1914 - 22.11.1918, militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Oberjäger [kapral]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Tapferkeitsmedaille (Sachsen-Altenburg) [Medal za Męstwo (Księstwo Saksonii-Altenburg)]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; Verwundetenabzeichen in Schwarz [Czarna Odznaka za Rany]; Ehrenzeichen Gau Thüringen [Odznaka Honorowa Okręgu Turyngii NSDAP]; Goldenes Parteiabzeichen genannt auch: Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP [Złota odznaka NSDAP]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry