WAGNER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WAGNER Rudolf


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
29-06-1913
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Schönwald
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; 3 Klassen der Fortbildungsschule [3 klasy szkoły dokształcającej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmännischer Lehrling/Kaufmann [uczeń kupiecki/kupiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 812893
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.11.1932
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
104377
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1936 - 12.09.1937; SS-Obersturmführer [porucznik]: 12.09.1937; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: [28.09.1940] - 15.03.1943
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hitlerjugend (HJ) [Hitlerjugend]: 06.1929 - 09.11.1931; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 09.11.1931 - 01.11.1932; Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]; SS-Ehrendegen [Szpada Honorowa SS]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]; SS-Dienstauszeichnung nach 8-jähriger Dienstleistung die 3. Stufe [Odznaka za 8-letnią służbę w SS III klasy]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry