1. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. III K 218/47 z dnia 06.06.1947r. [Urteil des Bezirksgerichts in Katowice, Az.: III K 218/47 vom 06.06.1947.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry