MÜLLER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

MÜLLER Max


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
12-09-1910
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
München
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]; 4 Jahren der Handelsschule [4 lata szkoły handlowej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmann [kupiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.07.1930 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 262990
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 12.1930
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
11725
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1941
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Jungstahlhelm [Organizacja młodzieżowa Stalowego Hełmu] - do: 1929; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 04.1930 - 01.12.1930

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]; Dienstauszeichnung der NSDAP I. Stufe in Bronze nach 10 Dienstjahren [Brązowa Odznaka za 10-letnią służbę w NSDAP I klasy]; Dienstauszeichnung der NSDAP II. Stufe in Silber nach 15 Dienstjahren [Srebrna Odznaka za 15-letnią służbę w NSDAP II klasy]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry