SAUBERZWEIG von - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

SAUBERZWEIG von Georg


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
01-07-1893
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Berlin
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; 8 Semester der Hochschule [8 semestrów szkoły wyższej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Doktor Jurist [doktor prawa]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.01.1930 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 181411
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
351341
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 07.10.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Obersturmführer [porucznik]: 01.01.1940; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 01.03.1940 - [12.07.1940]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 3. Jäger-Bataillon [3. batalion strzelców]: 01.04.1913 - 01.04.1914; 11. Infanterie-Regiment 82 [82. Pułk Piechoty/11. kompania]: 02.08.1914 - 12.1917/I Weltkrieg [I wojna światowa], militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Oberleutnant [porucznik]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Eisernes Kreuz I. Klasse [Krzyż Żelazny I klasy]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; Verwundetenabzeichen in Schwarz [Czarna Odznaka za Rany]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry