GAAR - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

GAAR Friedrich Karl alias Fritz


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
07-10-1903
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Opfenried
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Schmied/Kraftfahrer/Fuhrunternehmer [kowal/kierowca/przedsiębiorca przewozowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 1930
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 1931
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 15.10.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 15.10.1940 - 01.07.1941; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.07.1941 - 01.12.1941; SS-Rottenführer [kapral]: 01.12.1941 - 01.02.1943; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.02.1943 - [26.02.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstmedaille [Wojenny Medal Zasługi]: 20.04.1943; Abzeichen des SA Treffens Braunschweig 17-18 Oktober 1931 [Odznaka zjazdu SA Brunszwik, 17-18 października 1931]; Nürnberger-Parteitag-Abzeichen 1929 [Odznaka Kongresu NSDAP w Norymberdze 1929]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry