5. Wyrok Sądu Najwyższego na sesji wyjazdowej w Krakowie, sygn. Kr K 1569/49 z dnia 23.09.1949r. [Urteil des Obersten Gerichts, Sitzung außerhalb des Gerichtssitzes in Kraków, Az.: Kr K 1569/49 vom 23.09.1949.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry