DEWALD - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DEWALD Max


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
31-08-1896
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Gleiwitz
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Polizeiangestellte [urzędnik policyjny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.12.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 849815
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.06.1932
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
43457
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 31.08.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: [10.11.1941 - 18.12.1941]; SS-Oberscharführer [sierżant]: [21.05.1943 - 17.05.1944]; SS-Sturmscharführer [starszy sierżant sztabowy]: [15.01.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Freikorps Lützow [Korpus Ochotniczy Lützow]: 19.03.1919 - 16.04.1920; Schutzpolizei [Policja Ochronna]/Berlin: 26.05.1920 - 24.06.1924; Polizei [Policja]: 01.02.1935; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 1930 - 01.06.1932

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 24.08.1914 - 31.12.1916; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Maschinen-Gewehr-Kompanie [kompania karabinów maszynowych]/Neiße [Nysa]/In denen: [w tym]: I Weltkrieg [I wojna światowa]: 1914 - 1918
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry