GEITH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

GEITH Anton


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
09-04-1920
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Landschach
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Hauptschule [szkoła główna - rodzaj szkoły ponadpodstawowej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Schlosser [ślusarz]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.11.1938; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 94. SS-Standarte/3. Sturm [94. Chorągiew SS/3. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.11.1938; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.06.1940
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Erinnerungsmedaille für die Verteidigung der Slowakei, sk. Medaila za obranu Slovenska 1939 [Medal za Obronę Słowacji 1939]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry