1. Wniosek o częściowe umorzenie śledztwa skierowany do Prokuratury Sądu Okręgowego w Wadowicach, sygn. I Ds 1121/47 z dnia 20.04.1948r., z powodu braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. [Antrag auf teilweise Einstellung der Ermittlung gerichtet an d - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do osoby

Dokument / Document Dokument / Document:

do góry