1. Wyrok Sądu Okręgowego w Wadowicach, sygn. V K 130/47 z dnia 29.05.1947r. [Urteil des Bezirksgerichts in Wadowice, Az.: V K 130/47 vom 29.05.1947.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry