GWOSDZIK - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

GWOSDZIK Johann


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
05-08-1922
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Bolatitz/Hennenberg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Maurer [murarz]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 02.06.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 02.06.1944 - [01.07.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 04.10.1941 - 02.06.1944; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 4. Pionier-Ersatz-Bataillon 28 [28. zapasowy batalion pionierów/4. kompania]: 04.10.1941; 1. Pionier-Ersatz-Bataillon 28 [28. zapasowy batalion pionierów/1. kompania]: 15.12.1941; 4. Pionier-Ersatz-Bataillon 28 [28. zapasowy batalion pionierów/4. kompania]: 24.03.1942; Feld-Ersatz-Bataillon 102/2 [102. polowy batalion zapasowy/2. kompania]: 07.04.1942; 2. Infanterie-Regiment 548 [548. Pułk Piechoty/2. kompania]: 07.06.1942; Grenadier-Ersatz-Bataillon 578/3. Genesungs-Kompanie [578. zapasowy batalion grenadierów/3. kompania rekonwalescentów]: 01.08.1942; Grenadier-Ersatz-Bataillon 578/1. Genesungs-Kompanie [578. zapasowy batalion grenadierów/1. kompania rekonwalescentów]: 19.11.1942; Grenadier-Ersatz-Bataillon 478/Marsch-Kompanie [478. zapasowy batalion grenadierów/kompania marszowa]: 10.12.1942; 2. Grenadier-Kompanie 478. Grenadier-Regiment [478. Pułk Grenadierów/2. kompania grenadierów]: 12.01.1943; Grenadier-Regiment 478/Stamm-Kompanie [478. Pułk Grenadierów/kompania kadrowa]: 15.06.1943; 1. Pionier-Ersatz-Kompanie [1. zapasowa kompania pionierów]: 31.09.1943; 2. Ersatz-Bataillon/2. Stamm-Kompanie [2. batalion zapasowy/2. kompania kadrowa]/Stettin [Szczecin]: 01.04.1944 - 02.06.1944
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry