REINICKE - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

REINICKE Otto Emil


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
01-01-1908
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Steigra
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Landwirt [rolnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.1929 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 218812
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: 19.08.1933
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
156653
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.10.1934; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Scharführer [młodszy sierżant]: 01.11.1935; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.11.1936; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 01.04.1937; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1942
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 01.09.1942; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]; Dienstauszeichnung der NSDAP I. Stufe in Bronze nach 10 Dienstjahren [Brązowa Odznaka za 10-letnią służbę w NSDAP I klasy]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry