ALTHAUS - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ALTHAUS Friedrich Richard alias Fritz


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
30-07-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Mönchengladbach
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Oberrealschule [wyższa szkoła realna]: Obersekundareife [mała matura]
Zawód / Beruf / Occupation:
Gebrauchwerbeleiter/Schaufensterdekorateur [akwizytor reklamowy/dekorator witryn wystawowych]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 1935; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 20. SS-Standarte/9. Sturm [20. Chorągiew SS/9. kompania]: [07.09.1939 - 08.09.1939]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Scharführer [młodszy sierżant]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.09.1942 - [27.09.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK) [Narodowo-Socjalistyczny Korpus Motorowy]: 01.08.1933 - 04.06.1937

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry