4. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. V K 162/49 z dnia 08.05.1950r. [Urteil des Bezirksgerichts in Szczecin, Az.: V K 162/49 vom 08.05.1950.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry