EHRENBERGER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

EHRENBERGER Raimund


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
06-08-1893
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Wien
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]
Zawód / Beruf / Occupation:
Medizin Doktor/Zahnarzt [doktor medycyny/stomatolog]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.06.1932 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1087654
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.03.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 11. SS-Standarte/SS-Sanitäts-Oberstaffel [11. Chorągiew SS/batalion sanitarny SS]: 03.1935 - 24.03.1938; SS-Abschnitt XXXI/SS-Sanitäts-Abteilung [XXXI Okręg SS/batalion sanitarny SS]: 24.03.1938 - [01.06.1938]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1935; SS-Obersturmführer [porucznik]: 20.04.1937; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 11.09.1938
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
308257
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 09.01.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 10.01.1941; SS-Obersturmführer [porucznik]: 21.06.1941; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 30.01.1942; SS-Sturmbannführer [major]: 21.06.1943 - [11.10.1943]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Freikorps [Korpus Ochotniczy]: 11.1918 - 01.1919

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 01.07.1914 - 11.1918; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Infanterie-Regiment 3 [3. Pułk Piechoty], militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Leutnant der Reserve [podporucznik rezerwy]; I Weltkrieg [I wojna światowa]: 10.1914 - 15.09.1916 und [oraz] od 05.1918 do 10.1918
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 01.09.1938 - 24.10.1938 und [oraz] 28.07.1939 - 24.08.1939; militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Assistent-Arzt der Reserve [rezerwowy asystent medyczny]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Große Silberne Tapferkeitsmedaille I. Klasse 1914-1918 - Österreich-Ungarn [Duży Srebrny Medal za Męstwo I klasy - Austro-Węgry]; Karl-Truppenkreuz [Krzyż Wojskowy Karola]; Medaille „Winterschlacht im Osten 1941-1942” [Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941-1942]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry