ALBERT - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ALBERT Roland


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
21-04-1916
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Schäßburg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Rumänien [obywatel Królestwa Rumunii pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; Abitur [matura]; Höhere Schule [szkoła średnia]
Zawód / Beruf / Occupation:
Hochschüler [student szkoły wyższej]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 12.1940
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
467018
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 27.04.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 27.04.1941 - [28.01.1942]; SS-Rottenführer [kapral]: 27.04.1941 - 01.09.1942; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.09.1942 - 05.01.1943; SS-Oberscharführer [sierżant]: 05.01.1943 - 06.05.1943; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 06.05.1943 - 30.01.1945; SS-Obersturmführer [porucznik]: 30.01.1945
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
rumänische Armee [armia rumuńska]: 15.11.1939 - 15.11.1940; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 21. Artillerie-Regiment [21. Pułk Artylerii], militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Gefreiter [starszy szeregowy]
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Verwundetenabzeichen in Schwarz [Czarna Odznaka za Rany]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry