TÖFFERL alias TOEFFERL alias TÖFFERT - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

TÖFFERL alias TOEFFERL alias TÖFFERT Hermann


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL TöfferlAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Töfferl    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
03-04-1905
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Sankt Martin
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]; 6 Semester des Technikums [6 semestrów technikum]
Zawód / Beruf / Occupation:
Maurer/Bautechniker/Bauingenieur [murarz/technik budowlany/inżynier budowlany]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 07.07.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 512908
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.07.1931; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 90. SS-Standarte [90. Chorągiew SS]: [10.09.1939]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 10.09.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
12022
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 23.03.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 15.09.1941; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 20.04.1943; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]; SS-Untersturmführer-Fachführer [podporucznik-oficer specjalista]: 01.09.1941 - [19.12.1942]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 01.07.1930 - 07.07.1931

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Infanterie-Sturmabzeichen in Silber [Srebrna Szturmowa Odznaka Piechoty]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; Dienstauszeichnung der NSDAP I. Stufe in Bronze nach 10 Dienstjahren [Brązowa Odznaka za 10-letnią służbę w NSDAP I klasy]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry