HÖß alias HÖSS alias HOESS - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

HÖß alias HÖSS alias HOESS Rudolf Franz Ferdinand


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1257AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1257    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
25-11-1900
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Baden-Baden
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Erziehung von dem Hauslehrer [edukacja domowa - guwernant]; Grundschule [szkoła podstawowa]
Zawód / Beruf / Occupation:
Landwirtschaftlicher Beamte [urzędnik rolny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 11.1922 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 3240
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 20.09.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 2. SS-Reiter-Standarte/5. Reitersturm [2. Chorągiew Jazdy SS/5. szwadron]/Stargard in Pommern [Stargard]: 20.09.1933 - 11.06.1934; 9. SS-Standarte/9. Sturm [9. Chorągiew SS/9. kompania]: 11.06.1934 - 30.11.1934; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Schütze [szeregowy]: 01.04.1934 - 20.04.1934; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 20.04.1934 - 28.11.1934; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 28.11.1934
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
193616
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.12.1934, Entlassungsdatum: [data zwolnienia]: 08.05.1945; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Scharführer [młodszy sierżant]: 01.04.1935; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.07.1935; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 01.03.1936; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 13.09.1936; SS-Obersturmführer [porucznik]: 11.09.1938; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 09.11.1938; SS-Sturmbannführer [major]: 30.01.1941; SS-Obersturmbannführer [podpułkownik]: 18.07.1942 - 08.05.1945
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Ostpreußisches-Freiwilligen-Korps/Nachrichten-Abteilung [Wschodniopruski Korpus Ochotniczy/batalion łączności]: 30.01.1919; Freikorps Roßbach [Korpus Ochotniczy Roßbach]: 01.02.1919 - 28.06.1923/In denen: [w tym]: Kämpfe um Baltikum [walki o kraje bałtyckie]: 13.09.1919; Kämpfe in Ruhrgebiet und Mecklenburg [walki w Zagłębiu Ruhry i Meklemburgii]: 1920; Bekämpfung des dritten polnischen Aufstandes in Oberschlesien [zwalczanie III Powstania Śląskiego]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 01.08.1916 - 12.01.1919; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: In denen: [w tym]: 2. Badischen-Dragon-Regiment/21. Ersatz-Eskadron [2. Badeński Pułk Dragonów/21. Szwadron Zapasowy]: 01.08.1916; 6. Türkische-Armee [6. Armia Turecka]/Irakfront [Front iracki]: 02.10.1916 - 30.04.1917; Palästinafront [Front palestyński]: 30.04.1917; Mobilisation-Verwendung bei dem alten Heer [rezerwa niemieckiej armii] - do: 12.01.1919
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]: 17.02.1917; Eiserner Halbmond, osmanisch حرب مدالیه سی [Żelazny Półksiężyc]: 06.10.1917; Badische Karl Friedrich-Militär-Verdienstmedaille [Badeński Medal Zasług Wojskowych Karola Fryderyka]: 19.12.1917; Eisernes Kreuz I. Klasse [Krzyż Żelazny I klasy]: 16.05.1918; Baltenkreuz [Krzyż Bałtycki]: 04.01.1920; Schlesisches Bewährungsabzeichen genannt auch: Schlesischer Adler [Krzyż Śląski]: 09.06.1921; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 20.04.1941; Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi I klasy z Mieczami]: 20.04.1943; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]; SS-Ehrendegen [Szpada Honorowa SS]; Gauehrenzeichen den alten Garde vom 1923 des Gaues Mecklenburg [Odznaka Honorowa Starej Gwardii z 1923 Okręgu Partyjnego Meklemburgia]: 12.11.1938; Goldenes Parteiabzeichen genannt auch: Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP [Złota odznaka NSDAP]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]: 07.01.1943; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]

do góry