EHSER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

EHSER Max Otto


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
24-03-1893
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Eilenburg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Arbeiter/Angestellten-Beamte [robotnik/urzędnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.06.1930 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 256357
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 03.06.1931; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 91. SS-Standarte/3. Sturm [91. Chorągiew SS/3. kompania]/Wittenberg [Wittenberga]: 09.11.1936 - 01.10.1938; 91. SS-Stammabteilung Bezirk [91. batalion kadrowy SS]: 01.10.1938
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
9785
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 20.10.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1936 - 30.01.1941; SS-Obersturmführer [porucznik]: 30.01.1941 - [01.02.1944]; SS-Hauptsturmführer [kapitan]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 01.06.1930 - 03.06.1931; Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]: 01.04.1935 - 01.04.1938

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 1914 - 1918/I Weltkrieg [I wojna światowa]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]: 1914-1918; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 01.02.1944; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry