EHLINGER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

EHLINGER Karl Robert


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
08-04-1909
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Mülhausen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Frankreich [obywatel Republiki Francuskiej pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Mittelschule [szkoła średnia]
Zawód / Beruf / Occupation:
Brak danych / No data / keine Daten

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 123. SS-Standarte/III. Sturmbann [123. Chorągiew SS/III batalion]/Mühlhausen; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Scharführer [młodszy sierżant]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: [16.02.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
französische Armee [armia francuska]; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 4. Jäger-Regiment [4. Pułk Strzelców]: 15.04.1930 - 15.04.1931; 10. Festungs-Infanterie-Regiment [10. Pułk Piechoty Fortecznej]: 24.08.1939 - 03.07.1940, militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Gefreiter [starszy szeregowy]
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry