BAUES - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

BAUES Heinrich Johann


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
22-07-1893
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Korschenbroich
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmännischer Angestellte [urzędnik kupiecki]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1937
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.07.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.07.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) [Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna]: 01.04.1935; Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]: 01.05.1937

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 15.10.1913 - 22.11.1918; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Infanterie-Regiment 29 [29. Pułk Piechoty], militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Gefreiter [starszy szeregowy]: 1914; Unteroffizier [kapral]: 1916; Feldwebel [sierżant]: 1918
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 05.01.1941 - 01.07.1944
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry