TIPPMANN - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

TIPPMANN Johann alias Hans


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
01-10-1907
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Bonn an der Rhein
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Brak danych / No data / keine Daten
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
1 Klasse der Volksschule [1 klasa szkoły powszechnej]; 3 Klassen der Kaufmännischen Fortbildungsschule [3 klasy dokształcającej szkoły handlowej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmännischer Angestellte [urzędnik kupiecki]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP [członek NSDAP] - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 5309707
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 10.04.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: [01.02.1941]; SS-Rottenführer [kapral]: 01.07.1941 - [02.07.1941]; SS-Unterscharführer [plutonowy]: [01.12.1943 - 15.01.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) [Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna]: 1932

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry