VETTER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

VETTER Helmut Waldemar


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
21-03-1910
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Rastenberg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; Doktor Medizin Examen [egzamin doktorski z nauk medycznych]
Zawód / Beruf / Occupation:
Medizin Doktor [doktor medycyny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1937 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 5393805
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.11.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 20. SS-Standarte/SS-Sanitäts-Oberstaffel [20. Chorągiew SS/batalion sanitarny SS]: [10.09.1939]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 10.09.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
126917
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 21.05.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1941 - 09.11.1942; SS-Obersturmführer [porucznik]: 09.11.1942 - 30.01.1944; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 30.01.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry