DINGES alias DINGENS - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DINGES alias DINGENS Erich Adam Oskar


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1699AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1699    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
20-11-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Frankfurt am Main
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kraftfahrer/Fahrlehrer [kierowca/instruktor jazdy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.03.1932
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: Motoren SS-Standarte [Zmotoryzowana Chorągiew SS]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Oberscharführer [sierżant]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 23.08.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 21.04.1941 - [23.06.1944]; SS-Rottenführer [kapral]: [16.02.1945]; SS-Oberscharführer [sierżant]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Deutsches Motorsportabzeichen [Niemiecka Odznaka Sportów Motorowych]

do góry