DEJACO alias DEJAKO - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DEJACO alias DEJAKO Walter


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
19-06-1909
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Mühlau
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
5 Klassen der Volksschule [5 klas szkoły powszechnej]; 5 Klassen der Höheren Schule [5 klas szkoły średniej]: Abitur [matura]
Zawód / Beruf / Occupation:
Ingenieur Architekt/Baumeister [inżynier architekt/mistrz budowlany]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.10.1938 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 6236697
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 07.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 87. SS-Standarte/2. Sturm [87. Chorągiew SS/2. kompania]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Rottenführer [kapral]: 01.12.1942
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
295135
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 15.11.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 20.04.1941; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.11.1941; SS-Untersturmführer-Fachführer [podporucznik-oficer specjalista]: 01.12.1941; SS-Obersturmführer [porucznik]: 04.08.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; Deutsches Reichssportabzeichen in Silber [Srebrna Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Medaille für deutsche Volkspflege [Medal Niemieckiej Pomocy Społecznej]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry