EHLINGER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

EHLINGER Josef alias Sepp


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
29-07-1912
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Jauerbach
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
5 Klassen der Volksschule [5 klas szkoły powszechnej]; 2 Klassen der Bürgerschule [2 klasy szkoły miejskiej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Läufer [goniec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 1935; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 37. SS-Standarte/II. Sturmbann/6. Sturm [37. Chorągiew SS/II batalion/6. kompania]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: [24.10.1938]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: [22.11.1940]; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.09.1942
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hitlerjugend (HJ) [Hitlerjugend]: 1931 - 1932; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 1932 - 1935

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry