WUTTKE - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WUTTKE Herbert


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
21-06-1905
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Juliusburg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
3 Klassen der Volksschule [3 klasy szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; Hochschule [szkoła wyższa]
Zawód / Beruf / Occupation:
Medizin Doktor [doktor medycyny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.11.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 705741
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 11.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 25. SS-Standarte/SS-Sanitäts-Oberstaffel [25. Chorągiew SS/batalion sanitarny SS]: [20.04.1939]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Pionier-Regiment 17 [17. Pułk Pionierów]: 06.04.1936 - 06.06.1936; Wehrbewerberkommission [placówka uzupełnień kadrowych]/Essen: 20.06.1938 - 17.07.1938
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry