5. Zawiadomienie o śmierci więźnia wydane przez Więzienie w Szczecinie z dnia 17.08.1954r. [Mitteilung über den Tod eines Häftlings ausgegeben von dem Gefängnis in Szczecin am 17.08.1954.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry