BARSDIES - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

BARSDIES Alfons


AMS w Sztutowie/I-IE-27 01/Alfons BarsdiesAMS w Sztutowie/I-IE-27 01/Alfons Barsdies    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
17-01-1905
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Krottingen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Litauen [obywatel Republiki Litewskiej pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Progymnasium [gimnazjum 6 klasowe]
Zawód / Beruf / Occupation:
Grenzpolizei Offizier/Zollbeamte [oficer policji granicznej/urzędnik celny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 10. SS-Standarte/6. Sturm [10. Chorągiew SS/6. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 23.10.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 23.10.1941 - 01.02.1941; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.02.1941; SS-Offizier-Bewerber [kandydat na oficera SS]: 01.10.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
litauische Armee [armia litewska]: 15.10.1924 - 11.07.1934; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Kavallerie [kawaleria]: 07.09.1927 - 04.03.1930; litauischen Luftstreitkräfte [litewskie siły powietrzne]: 05.03.1930 - 11.07.1934; militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Oberleutnant der litauischen Luftstreitkräfte [porucznik litewskich sił powietrznych]: 01.08.1936 - 31.08.1936
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry