ORLICH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ORLICH Rudolf


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
11-12-1910
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Hofgastein
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]
Zawód / Beruf / Occupation:
Lehrer/Hauptschullehrer [nauczyciel/nauczyciel dyplomowany]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 07.1932 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1210109
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 76. SS-Standarte/III. Sturmbann/9. Sturm [76. Chorągiew SS/III batalion/9. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
297670
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [18.02.1942]; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: [01.11.1942]; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 16.05.1943 - 11.11.1944; SS-Obersturmführer [porucznik]: 11.11.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hitlerjugend (HJ) [Hitlerjugend]: 04.1938 - 03.1941

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry