ERBER alias HOUSTEK alias HUSTEK - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ERBER alias HOUSTEK alias HUSTEK Josef


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
16-10-1897
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Ottendorf
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Spinnerarbeiter/Heizer/Arbeiter [prządnik/palacz/robotnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.1939
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
305214
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 31.10.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 31.10.1940 - 01.10.1941; SS-Rottenführer [kapral]: 01.10.1941 - 01.05.1942; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.05.1942 - 01.02.1944; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.02.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sudetendeutsche Partei (SdP) [Partia Niemców Sudeckich]: 1936

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: Österreich-Ungarns Heer [armia austrowęgierska]; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Infanterie-Regiment 15 [15. Pułk Piechoty]: 1915
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
tschechoslowakische Armee [armia czechosłowacka]
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 20.04.1944

do góry