1. Wyrok Sądu Okręgowego w Wadowicach, sygn. V K 22/48 z dnia 29.04.1948r. [Urteil des Bezirksgerichts in Wadowice, Az.: V K 22/48 vom 29.04.1948.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry