WEDDE - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WEDDE Wilhelm


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
27-01-1909
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Berent
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]; Fachschule [szkoła zawodowa]
Zawód / Beruf / Occupation:
Sparkasseninspektor/Innenrevisor [inspektor kasy oszczędnościowej/audytor wewnętrzny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1937 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 4408130
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.11.1933; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Scharführer [młodszy sierżant]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
168587
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 04.10.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.07.1940; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 28.08.1940; SS-Oberscharführer [sierżant]: 19.07.1941; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1941; SS-Obersturmführer [porucznik]: 30.01.1943; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: [08.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 01.09.1942; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 30.01.1944

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry