BAER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

BAER Richard Karl


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
09-09-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Floß
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]; 3 Klassen der Fachschule [3 klasy szkoły zawodowej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Konditor [cukiernik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.12.1930 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 454991
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 07.1932; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 34. SS-Standarte/III. Sturmbann/1. Sturm [34. Chorągiew SS/III batalion/1. kompania]/Weiden
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
44225
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 20.04.1943; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 11.09.1938 - 09.11.1940; SS-Obersturmführer [porucznik]: 09.11.1940 - 09.11.1942; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 09.11.1942 - 21.06.1941; SS-Sturmbannführer [major]: 21.06.1941
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hilfspolizei (Hipo) [Policja Pomocnicza]/Weiden: 09.03.1933 - 20.04.1933; Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Demjanskschild [Tarcza Demiańsk]: 31.12.1943; Medaille „Winterschlacht im Osten 1941-1942” [Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941-1942]; Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Eisernes Kreuz I. Klasse [Krzyż Żelazny I klasy]; Infanterie-Sturmabzeichen in Bronze [Brązowa Szturmowa Odznaka Piechoty]; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]; Verwundetenabzeichen in Schwarz [Czarna Odznaka za Rany]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]; SS-Ehrendegen [Szpada Honorowa SS]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry