HALBLEIB - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

HALBLEIB Franz


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
30-06-1889
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Ried
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Küfer/Kontrolleur [bednarz/kiper]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP [członek NSDAP] - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 194751
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 02.02.1932; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 2. SS-Standarte [2. Chorągiew SS]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
53215
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1940; SS-Obersturmführer [porucznik]: 21.06.1942 - [05.01.1943]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Freikorps Hessen-Nassau [Korpus Ochotniczy Hessen-Nassau]: 1919 - 1920; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 1920 - 1924 und [oraz] 1925 - 02.02.1932

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 13.10.1910 - 04.1920; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: In denen: [w tym]: Infanterie-Regiment 81 [81. Pułk Piechoty]; Infanterie-Regiment 253 [253. Pułk Piechoty], militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Vizefeldwebel [młodszy sierżant]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Eisernes Kreuz I. Klasse [Krzyż Żelazny I klasy]; Spange zum Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy z okuciem ponownego nadania]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; Treudienst-Ehrenzeichen in Silber 2. Stufe für 25-jährige treue Dienstleistung [Srebrna Odznaka Honorowa za 25 lat Wiernej Służby II Klasa]; SS-Dienstauszeichnung nach 12-jähriger Dienstleistung die 2. Stufe [Odznaka za 12-letnią służbę w SS II klasy]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry