AROLD - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

AROLD August Christian


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
04-04-1883
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Aschaffenburg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; 8 Klassen der Höheren Schule [8 klas szkoły średniej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Bauingenieur [inżynier budowlany]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.03.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 3067842
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.03.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 83. SS-Standarte/SS-Stammabteilung [83. Chorągiew SS/batalion kadrowy SS]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1936
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
74999
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.07.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Obersturmführer [porucznik]: 01.07.1940 - 20.04.1942; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 20.04.1942
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 2. Bayerische-Pioniere-Bataillon [2. bawarski batalion pionierów]; Bayerische-Feld-Pioniere-Kompanie 15 [15. bawarska kompania pionierów], militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Leutnant der Reserve [podporucznik rezerwy]/In denen: [w tym]: I Weltkrieg [I wojna światowa]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]: 1914-1918; Bayerisches Militärverdienstkreuz III. Klasse [Wojskowy Krzyż Zasługi Bawarii III klasy]; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Treudienst-Ehrenzeichen in Silber 2. Stufe für 25-jährige treue Dienstleistung [Srebrna Odznaka Honorowa za 25 lat Wiernej Służby II Klasa]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; Deutsches Reichssportabzeichen in Silber [Srebrna Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]

do góry