TARNOW - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

TARNOW Paul Otto


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
10-04-1902
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Templin
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Fortbildungsschule [szkoła dokształcająca]
Zawód / Beruf / Occupation:
Angestellte/Buchhalter [urzędnik/księgowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 531439
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 28.09.1931; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 6. SS-Standarte/3. Sturm [6. Chorągiew SS/3. kompania]; 75. SS-Standarte/9. Sturm [75. Chorągiew SS/9. kompania]/Berlin; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Unterscharführer [plutonowy]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
23280
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 21.01.1940, Entlassungsdatum: [data zwolnienia]: 01.10.1940, wieder der Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [ponownie, członek organizacji zbrojnych SS od]: 20.01.1941; Entlassungsdatum: [data zwolnienia]: 05.03.1941; wieder der Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [ponownie, członek organizacji zbrojnych SS od]: 22.07.1942; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 21.01.1940; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 28.03.1940 - [16.10.1943]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Freikorps [Korpus Ochotniczy]: 16.04.1919 - 31.12.1920

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Reichswehr: 01.01.1921 - 15.06.1924
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry