SANDNER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

SANDNER Bruno


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
03-12-1921
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Fleißen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Konditor/Flaschenbrauabfüller [cukiernik/pracownik rozlewni piwa]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 31.08.1940, wieder der Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [ponownie, członek organizacji zbrojnych SS od]: 25.02.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.03.1940 - 01.03.1943; SS-Rottenführer [kapral]: 01.03.1942 - 01.03.1943; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.03.1943
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 15.03.1945; SS-Dienstauszeichnung nach 4-jähriger Dienstleistung die 4. Stufe [Odznaka za 4-letnią służbę w SS IV klasy]: 15.01.1943

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry