SCHERBEL - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

SCHERBEL Kurt


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
28-01-1912
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Kronach
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Staatsexamen [egzamin państwowy]
Zawód / Beruf / Occupation:
Arzt [lekarz medycyny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 3213992
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.05.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 56. SS-Standarte/SS-Sanitäts-Oberstaffel [56. Chorągiew SS/batalion sanitarny]: [25.10.1935]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 25.10.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
83734
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 03.09.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 30.01.1942; SS-Obersturmführer [porucznik]: 09.11.1942; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 09.11.1943 - [11.01.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry