VAUPEL - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

VAUPEL Albin


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
12-10-1900
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Eschwege
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Brak danych / No data / keine Daten

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 21.03.1932 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1219448
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 23. SS-Standarte/2. Sturm [23. Chorągiew SS/2. kompania]/Beuthen [Bytom]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Schütze [szeregowy]: [12.05.1941]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
42505
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Oberscharführer [sierżant]: [12.05.1941] - 01.09.1942; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 01.09.1942 - [01.06.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hilfspolizei (Hipo) [Policja Pomocnicza]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 01.09.1942

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry