KALICH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

KALICH Josef Ferdinand


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1814AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1814    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
25-03-1895
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Daub
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; Lehrerinstitut [instytut nauczycielski]
Zawód / Beruf / Occupation:
Volksschullehrer [nauczyciel szkoły powszechnej]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.11.1938 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 6606369
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 10.1938; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 104. SS-Standarte/5. Sturm [104. Chorągiew SS/5. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
331795
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 10.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.09.1941 - [15.07.1942]; SS-Oberscharführer [sierżant]: [14.02.1944 - 31.12.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 1915 - 1918
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]

do góry