ARLOTH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ARLOTH Willibald alias Willi alias Willy


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Arloth WilibaldAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Arloth Wilibald    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
12-08-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Grünwald an der Neiße
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Realschule [szkoła realna]: Reifeprüfung [matura]
Zawód / Beruf / Occupation:
Bautechniker/Angestellte [technik budowlany/urzędnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP [członek NSDAP] - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 6712182
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.10.1938; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 100. SS-Standarte/3. Sturm [100. Chorągiew SS/3. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
335339
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 16.12.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Scharführer [młodszy sierżant]: [16.08.1940 - 15.04.1941]; SS-Oberscharführer [sierżant]: [27.07.1942 - 15.12.1942]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sudetendeutsches Freikorps [Korpus Ochotniczy Sudetendeutsches]: 09.1938 - 10.1938

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
tschechoslowakische Armee [armia czechosłowacka]: 1931, 1933, 1936, 1938
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 11.1939 - 12.1939; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 3. Infanterie-Ersatz-Bataillon 234 [234. zapasowy batalion piechoty/3. kompania]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry