ALTMANN - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ALTMANN Rudolf


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
20-12-1907
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Heinersdorf an der Tafelfichte
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
6 Klassen der Volksschule [6 klas szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]
Zawód / Beruf / Occupation:
Ingenieur [inżynier]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 06.03.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1455913
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
298576
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 15.10.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [01.02.1941]; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 29.02.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Medaille „Winterschlacht im Osten 1941-1942” [Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941-1942]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Ehrenwinkel der Alten Kämpfer oder Winkelträger [Honorowy Szewron]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry