FRITZSCH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

FRITZSCH Karl


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
10-07-1903
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Nassengrub
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Dachdecker/Skipper der Donaubinnenschifffahrt [dekarz/szyper naddunajskiej żeglugi śródlądowej]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.07.1930 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 261135
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.10.1930; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 31. SS-Standarte [31. Chorągiew SS]: 01.10.1930; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: 10.1932
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
7287
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 04.07.1933; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Scharführer [młodszy sierżant]: 01.12.1933; SS-Oberscharführer [sierżant]: 15.01.1934; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 15.02.1934; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 05.04.1934; SS-Obersturmführer [porucznik]: 15.09.1935; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 20.04.1941
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Deutsches Reichssportabzeichen in Silber [Srebrna Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]; SS-Ehrendegen [Szpada Honorowa SS]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry