1. Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, sygn. IV K 123/47 z dnia 03.10.1947r. [Urteil des Bezirksgerichts in Opole, Az.: IV K 123/47 vom 03.10.1947.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry