1. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. VII K 6/48 z dnia 01.02.1949r. [Urteil des Bezirksgerichts in Kraków, Az.: VII K 6/48 vom 01.02.1949.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry