LABNER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

LABNER Leopold


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
19-06-1905
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Wien
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Landwirt [rolnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 02.06.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 02.06.1944 - [01.07.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 04.01.1940 - 02.06.1944; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: in denen: [w tym]: Nachrichten-Ausbildungs-Kompanie [szkolna kompania łaczności]/Klagenfurt: 04.01.1940 - 03.05.1941; Nachrichten-Kompanie [kompania łączności]/Klagenfurt: 03.05.1941 - 20.11.1942; Landesschützen-Ausbildungs-Bataillon 18/1. Stamm-Kompanie [18. szkolny batalion strzelców krajowych/1. kompania kadrowa]: 20.11.1942 - 28.11.1942; 2. Landesschützen-Ausbildungs- und Ersatz-Bataillon 18 [18. szkolno-zapasowy batalion strzelców krajowych/2. kompania]: 28.11.1942 - 17.12.1942; 3. Landesschützen-Ausbildungs-Bataillon 18 [18. szkolny batalion strzelców krajowych/3. kompania]: 17.12.1942 - 24.02.1943; Landesschützen-Ausbildungs-Bataillon 18/1. Marsch-Kompanie [18. szkolny batalion strzelców krajowych/1. kompania marszowa]: 24.02.1943 - 07.03.1943; Landesschützen-Ausbildungs-Bataillon 18/4. Marsch-Kompanie [18. szkolny batalion strzelców krajowych/4. kompania marszowa]: 07.03.1943 - 11.03.1943; 1. Landesschützen-Ersatz-Bataillon 265 [265. zapasowy batalion strzelców krajowych/1. kompania]: 11.03.1943 - 23.11.1943; 1. Landesschützen-Ersatz-Bataillon 265/Genesungs-Kompanie [265. zapasowy batalion strzelców krajowych/1. kompania rekonwalescentów]: 23.11.1943 - 29.02.1944; 1. Landesschützen-Ersatz-Bataillon 265 [265. zapasowy batalion strzelców krajowych/1. kompania]: 29.02.1944; Landesschützen-Ersatz-Bataillon 2/2. Stamm-Kompanie [2. zapasowy batalion strzelców krajowych/2. kompania kadrowa]/Stettin [Szczecin]: 29.02.1944 - 02.06.1944
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry