ENDRES - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ENDRES Johann


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
31-01-1904
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Walkertshofen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Hilfsarbeiter/Gießer [robotnik/odlewnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 05.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 05.1944; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 20.04.1945
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 26.08.1943 - 26.06.1944; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: in denen: [w tym]: Landesschützen-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon 7/1. Stabs-Kompanie [7. szkolno-zapasowy batalion strzelców krajowych/1. kompania sztabowa]/Aachen [Akwizgran]: 26.08.1943 - 01.09.1943; Landesschützen-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon 7/1. Ausbildungs-Kompanie [7. szkolno-zapasowy batalion strzelców krajowych/1. kompania szkolna]: 01.09.1943 - 07.11.1943; Landesschützen-Kompanie 4/465 [465. batalion strzelców krajowych/4. kompania]: 07.11.1943 - 19.02.1944; Landesschützen-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon 7/Genesenden-Kompanie [7. szkolno-zapasowy batalion strzelców krajowych/kompania rekonwalescentów]: 19.02.1944 - 31.03.1944; 4. Landesschützen-Bataillon 88 [88. batalion strzelców krajowych/4. kompania]/Münster: 31.03.1944 - 26.06.1944
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry